Thứ Sáu, Tháng Một 24, 2020

Sống một đời đơn giản và bình thường.
My Blog: https://hongochai.name.vn/
Work: hongochai10@gmail.com

Pinterest: https://www.pinterest.com/hongochai10/
Facebook: https://facebook.com/hongochai.h
Twitter: https://twitter.com/hongochai10
Linkedin: https://vn.linkedin.com/in/ngochai
Flickr: https://www.flickr.com/photos/hongochai/

GIỚI THIỆU

HỒ NGỌC HẢI

Kỹ Năng : Photoshop Manipulation, Graphic Design, Digital Art, Film Editing, Typography Animation, Fashion Design, WordPress Dev, Digital Marketing, Marketing Analyst, B2B & B2C Marketing, PR, Inbound Marketing, Outbound Marketing, …

Công việc :

 • 2016 – 03/2019 :
  • Co – Founder & Marketing Executive oQuaa JSC
 • 2016 – Today :
  • Co – Founder & CMO Platino
  • Co – Founder & CMO Đồng phục Platino
  • Co – Founder & CMO Áo Dài Việt Nam
  • Founder & CEO It’s Me
  • Founder & CEO aCreative
  • Founder Photoshop Manipulation Vietnam