ERP là gì

ERP

ERP (Enterprise Resource Planing) : Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hệ thống ERP được dùng để quản lý mọi hoạt động trong một doanh nghiệp với các chức năng thường có như :

  1. Quản lý bán hàng
  2. Quản lý nhân sự
  3. Quản lý tài chính
  4. Quản lý các phòng ban
  5. Quản lý ……
  6. Báo cáo ….

Author : Hồ Ngọc Hải

Website : https://hongochai.name.vn/

Fanpage : https://facebook.com/ngochai.cute

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here