Một số tài liệu về Influencer, tài liệu năm 2019, bao gồm Ebook + Infographics. Phù hợp cho các bạn tìm hiểu về Influencer Marketing.

Đối tượng không phù hợp : Marketer’s Expert.

Download : Tại đây

The Full Influencer Marketing Stack (Ebook + Infographics)

Download : Tại đây

Author : Hồ Ngọc Hải

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here